Uncategorized

Conjunction via Communications

Posted on

Toneelspelen is de realiteit verbeelden, alsof je de ‘natuur de spiegel voorhoudt’. In die spiegel zie je zowel de deugden als de ondeugden, die het gangbare perspectief van jouw tijd uitdagen. Met die woorden beschrijft Hamlet de kracht van de allegorie. Om je blikveld te verruimen, andermans visie te leren begrijpen, je bewust te worden van je eigen rol en kracht in het veel grotere krachtenveld van de wereld, waarin we werken en leven.

CvC helpt je bij het toepassen van de allegorie op persoonlijke, professionele, organisatorische en maatschappelijke duurzaamheidsuitdagingen. Als je in de allegorische spiegel kijkt, zie je niet alleen jezelf, maar ook wat en wie er zich naast, boven, onder en achter je beweegt – en waartoe.

For any thing so over-done, is frõ the purpose of Playing, whose end both at the first and now, was and is, to hold as ‘twer the Mirrour vp to Nature; to shew Vertue her owne Feature, Scorne her owne Image, and the verie Age and Bodie of the Time, his forme and pressure. Hamlet, 3.2